contact

Công ty cổ phần xây dựng

Kiến trúc Quốc tế BAUHAUS

contact@bauhaus.com.vn

Tòa nhà New World. Tây Hồ . Hà Nội . Việt Nam

Dailinger Strasse 40.90459 Nürnberg. Đức

0084/ (0) 243 82 82 999

0084/ (0) 967 93 9999